tại sao hai dân tộc việt nam-lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

Tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau?

Học Tập

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào đã được thiết lập từ rất lâu nhưng liệu bạn có biết tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau?

Từ trước đến nay, trong lịch sử quan hệ quốc tế thì mối quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt, hữu nghị giữa Việt Nam – Lào chính là một tấm gương hiếm có, điển hình và mẫu mực về sự thuỷ chung, bền chặt, hiệu quả và trong sáng giữa hai dân tộc. Vậy bạn có biết tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau không? Cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho bản thân nhé!

Cơ sở thiết lập mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào

tại sao hai dân tộc việt nam-lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.
Việt Nam và Lào là hai quốc gia có rất nhiều điểm tương đồng về kinh tế, chính trị điều kiện tự nhiên

Việt Nam và Lào là hai quốc gia có rất nhiều điểm tương đồng về kinh tế, chính trị điều kiện tự nhiên và xã hội. Không chỉ vậy, cả hai dân tộc còn có truyền thống chống giặc ngoại xâm kết hợp với tinh thần tự nguyện phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước đã được chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và phát triển không ngừng trong cuộc kháng chiến chống bọn can thiệp Mỹ ở Đông Dương và thực dân Pháp xâm lược.

Trước bối cảnh lịch sử cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung đòi hỏi sự củng cố, phát triển quan hệ ngoại giao của hai nước để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp trước sự can thiệp của Đế quốc Mỹ ngày càng sâu vào các nước Đông Dương. Đây chính là nền móng giúp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc tiếp tục gắn kết, phát triển trên trận tuyến chống lại kẻ thù chung.

Hai dân tộc Việt nam-Lào phải yêu thương gắn bó có ý nghĩa gì?

Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là sự kiện có tầm vóc lịch sử to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào và Lào – Việt Nam. Bởi nó không chỉ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thân thiện, tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc anh em cùng tiến lên một tầm cao mới. Từ đó, đã giải quyết được những thử thách khó khăn mới với nhiều diễn biến phức tạp do Mỹ có sự can thiệp ngày càng sâu vào các nước Đông Dương.

tại sao hai dân tộc việt nam-lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.
Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là sự kiện có tầm vóc lịch sử to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Bên cạnh đó, mối quan hệ này cũng khẳng định đường lối đúng đắn,nhất quán trong mối quan hệ chiến lược của nhân dân và Đảng hai nước. Đồng thời, đảm bảo sự thống nhất về đường lối quân sự, chính trị, để Việt Nam và Lào tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra.

Ngoài ra, đây cùng là cơ sở vững chắc để quân và dân hai dân tộc tiếp tục sát cánh bên nhau chiến đấu và giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc kháng chiến chống lại bọn tay sai và đế quốc Mỹ để giành độc lập tự do cho mỗi quốc gia.

Tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau?

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau thì chúng tôi xin được chia sẻ rằng: Mối quan hệ đặc biệt giữ Việt Nam và Lào chính là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi dân tộc. Đồng thời, đây còn được xem là quy luật tồn tại và phát triển của cả hai quốc gia ở cả thời điểm hiện tại và trong tương lai.

tại sao hai dân tộc việt nam-lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.
Tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau?

Chính vì vậy, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào chính là gìn giữ thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ quân và nhân dân hai nước đã hy sinh đánh đổi vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc. Đồng thời gìn giữ bản sắc và truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Đặc biệt là gìn giữ cuộc sống ấm no, công cuộc xây dựng đất nước mà nhân dân hai nước đang thụ hưởng.

Ngoài ra, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào còn là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai dân tộc. Bởi nó không chỉ vì sự phát triển bền vững mà còn góp phần không nhỏ làm thất bại mọi thủ đoạn, âm mưu của các thế lực phản động, thù địch hòng xuyên tạc, chống phá để chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Chính vì vậy, với những chủ nhân tương lai của hai đất nước thì gìn giữ và phát huy mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào chính là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Bởi nó chính là nền móng quyết định và gắn liền tới mọi thành công của mỗi người trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai.

Mong rằng với những thông tin được chúng tôi chia sẻ bên trên, bạn đã có thể biết được tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau? Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *