Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu

Những điều cần biết về hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu có tên gọi tiếng Anh là Debt to equity ratio, viết tắt là D/E. Đây là chỉ số tài chính thường được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá sức mạnh tài chính thực tế cũng như nguồn tiền lưu động trong hoạt […]

Đọc Tiếp