Khả năng thanh toán tức thời

Khả năng thanh toán tức thời và hệ số khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Từ các tiêu chí này có thể đánh giá được “sức khoẻ” của doanh nghiệp đến đâu, nguồn tài chính dồi dào hay không, tốt hay xấu. Bài viết này tôi […]

Đọc Tiếp