Sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú

Blog

Như chúng ta đã biết, Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú nổi tiếng trong Phật giáo. Bên cạnh đó, thần chú có thể khai mở trí tuệ Bát Nhã và giúp người niệm gặp nhiều thuận lợi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thực tế, sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú được trích trong kinh Chuẩn Đề.

Sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú – Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú

Có thể thấy rằng, sở dĩ Chú này xưng rằng “Phật Mẫu Chuẩn Đề” là nói pháp là thầy và thiệt trí là mẹ của chư Phật. Vì thế bảy trăm ức Phật đều dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà chứng đạo Bồ Đề.

sự linh ứng của phật mẫu chuẩn đề thần chú

Bên cạnh đó, trong kinh Chuẩn Đề nói rằng: Khi Phật ở vườn Kỳ Đà vì có tứ chúng bát bộ vi nhiễu đông đủ, vì thế Ngài nghĩ thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, nên mới nhập “Chuẩn Đề định” mà thuyết chú như vầy. Đó là Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu đê nẫm, đát điệt tha.”.

Không chỉ vậy, nếu người có hoặc cầu mở trí huệ, cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, ngay cả cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đủ một trăm vạn biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, thờ cả chúa Phật nghe cả diệu pháp, nghe cả diệu pháp mà chứng quả Bồ Đề”.

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Có lẽ khá nhiều người biết, Đức Phật Thích Ca không chỉ giảng giải nói về sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú mà còn nói về tác dụng của việc tụng bài chú Chuẩn Đề. Do đó, bài chú được cho là gắn với khả năng thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và liên quan chặt chẽ đến việc giải thoát cho bản thân.

sự linh ứng của phật mẫu chuẩn đề thần chú

Đó chính là lý do mà mỗi hành giả trên bước đường tu cần đặt trọn vẹn niềm tin và tâm thành kính lễ cùng với trì niệm thần chú Chuẩn Đề để cầu Bồ Tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát khỏi chướng duyên, ma nghiệp. Tất cả đều là điều không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hằng ngày của mỗi người phật tử.

Ngoài ra, thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú nổi tiếng trong Phật Giáo. Một điểm chú ý là thần chú có thể giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã đồng thời giúp người niệm gặp nhiều thuận lợi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chuẩn Đề, Phạn ngữ là Cundi, dịch nghĩa là Năng hành, Thành thực hay thanh tịnh. Trong đó, năng hành nghĩa là Bồ Tát có thệ nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa và đầy đủ mọi năng lực để làm bất cứ việc gì cũng đều đem đến sự lợi ích cho chúng sinh. Thành thực có nghĩa Bồ tát có công năng vi diệu, tựu nơi pháp không tưởng quán ra pháp Giả đồng thời khiến chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ mọi vọng huyễn sinh tử. Thanh tịnh nghi là Bồ tát đã chứng đắc được bản tâm, khoa sản trụ trong tự tánh thanh tịnh.

sự linh ứng của phật mẫu chuẩn đề thần chú

Thường thì chuẩn Đề gọi đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Theo “Nhị khóa hiệp giải” thi câu chi nghĩa là tẩm ức, thấy câu chi là bảy trăm ức, Phật Mẫu là mẹ sinh ra chư Phật. Hơn nữa, danh hiệu Thất câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề có nghĩa là thời quá khứ đã có bảy trăm ức Bồ tát do tu pháp môn Chuẩn Đề tam muội mà đã chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Từ đó, chúng sinh đời sau muốn thành tựu Phật quả cũng phải nương theo Pháp môn này để tu hành.

Hình tượng Bồ tát Chuẩn Đề

Nhận thấy rằng, theo kinh “Thất câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni”, kim thân của Bồ Tát có thân màu vàng lằn điển quang trắng. Trong đó, màu vàng tượng trưng cho Thai Tạng Giới, màu trắng tượng trưng cho Kim Cương Giới. Mùa vàng trắng biểu thị cho nghĩa “Lý Trí chẳng hai, Định Tuệ một thể” và biểu thị cho Đức Năng Sinh của chư Phật.

sự linh ứng của phật mẫu chuẩn đề thần chú

Bên cạnh đó, trên đầu Ngài đội mũ Hoa quang, trên mão ấy có hóa hiện ra 5 vị Như Lai. Nơi mặt Ngài có 3 con mắt, trong mỗi con mắt ấy ánh lên nét sắc sảo. Dường như có thể thấy rằng đang quán chiếu khắp mười phương mà sinh lòng từ mẫn cứu giúp chúng sinh. Ba mắt là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ nhãn – biểu thị cho nghĩa “Bà Đế chẳng dọc thẳng ngang, nhát như bình đẳng”.

Thân Ngài có mọi loại trang nghiêm tao ánh hào quang tròn sáng rực lửa. Đặc biệt, sắc Pháp biểu thị cho nghĩa của Thai Tạng Giới. Trong đó, mọi loại biểu thị cho các Pháp như cát bụi. Trang nghiêm biểu thị cho nghỉ Bồ tát dùng phiền não làm Bồ Đề. Còn ánh hào quang tròn sáng rực lửa biểu thị cho nghĩa Tâm Pháp của Kim Cương Giới là Trí hay phá mọi ám chướng của Tâm hư vọng.

Ngoài ra, toàn thân của Ngài có mười tám cánh tay, trên mỗi cánh tay đều đeo vòng xuyến khảm xà cừ. Đồng thời, mỗi tay đều cầm các pháp khí biểu thị cho các Tam Muội Gia.

Hy vọng với bài viết về sự linh ứng của Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú đã cung cấp thông tin hữu ích nhất đến cho Phật tử. Nếu người nào niệm thần chú này, người đó sẽ gặp thuận lợi trong trong công việc và chiến thắng trong các cuộc tranh chấp. Hãy cùng ngẫm lại mà Phật Mẫu Chuẩn Đề mang lại nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *