đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

Học Tập

Lớp 11 là một năm học quan trọng đối với học sinh THPT. Đay là năm học cần chuẩn bị vững vàng kiến thức để tiến tới lớp 12 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Để quá trình ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất, các bạn học sinh cần nắm vững trọng tâm học kỳ 1 lớp 11 môn Toán. Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp ích bạn bồi dưỡng thê, nhiều kỹ năng ôn tập.

Kiến thức trọng tâm của chương trình học kì 1 lớp 11 môn Toán

Trước khi tìm hiểu đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word. Chúng ta cùng nhau điểm lại những kiến thức trọng tâm trong chương trình học kỳ 1 của lớp 11 môn Toán như sau:

Phần đại số 

Ở phần đại số môn toán lớp 11, các bạn học sinh cần nắm được kiến thức sau:

Chương I: Lượng giác

 •  Biểu thức lượng giác: 
 • Ghi nhớ được các công thức lượng giác hay dùng nhất
 • Ôn tập thêm 1 số dạng toán tiêu biểu 
 • Hàm số lượng giác:

Kiến thức về tập giá trị, tập xác định, tìm chu kì, tính đơn điệu và ôn tập kiến thức về đồ thị các hàm lượng giác cơ bản. 

 • Phương trình lượng giác:
 • Phương pháp giải: “PTLG cơ bản, phương trình với 1 hàm số lượng giác”
 • Phương pháp giải: “Phương trình bậc nhất với sin và cos”.

Chương II. Tổ hợp xác suất

 • Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp 

– Ôn tập và biết cách phân biệt rõ các khái niệm 

– Cách sử dụng trong các bài toán đếm 

 • Nhị thức Newton 

– Nắm chắc chắn công thức 

– Nắm được cách tìm hệ số (số hạng) trong khi khai triển nhị thức 

 • Xác suất 

– Ôn tập lại cách tính về xác suất 

– Ôn tập về các tính chất của xác suất (áp dụng tính xác suất trong 1 hoặc nhiều bài toán cụ thể)

Phần hình học

Đối với chương trình hình học của học kỳ 1 lớp 11, các bạn học sinh cần nắm được các kiến thức sau:

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng 

Ở chương này, chọc sinh cần nắm được các kiến thức liên quan của:

 • Phép dời hình 
 • Phép đồng dạng 

Chương II. Hình học không gian 

 • Quan hệ song song. 
 • Quan hệ vuông góc. 
 • Các bài toán về góc. 
 • Các bài toán diễn giải về khoảng cách.

Như vậy qua mục này các bạn đã nắm được những kiến thức trọng tâm của học kỳ 1 lớp 11 môn Toán. Để quá trình ôn tập đạt được hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy ôn tập theo đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word mà chúng tôi chia sẻ trong mục tiếp theo.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

Không để quá trình ôn luyện của các bạn bị gián đoạn, chúng tôi sẽ đưa ra đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word như sau:

Câu 1. Trong các hình sau đây, hình nào không có trục đối xứng?

 1. Tam giác vuông cân;
 2. Hình thang cân;
 3. Hình bình hành;
 4. Hình vuông.

Câu 2. Trong các hình sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

 1. Tam giác đều;
 2. Hình thang cân;
 3. Tam giác vuông cân;
 4. Hình thoi.

Câu 3. Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

 1. Phép vị tự tỉ số ;
 2. Phép đối xứng tâm;
 3. Phép đối xứng trục;
 4. Phép tịnh tiến.

Câu 4. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn vào 5 chiếc ghế kê thành hàng ngang?

 1. 12 (cách);
 2. 120 (cách);
 3. 102 (cách);
 4. 210 (cách).

Câu 5. Tam giác đều có số trục đối xứng là:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 0.

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sin 2x – 5  lần lượt là: 

 1. 8 và -2   
 2. 2 và 8                                                     
 3. -2 và 5                                                                     
 4. -5 và 3

Câu 7: Số hoán vị Pn = 720n thì n có giá trị là: 

 1. 5                         B. 6                         C. 4                           D. 3

Câu 8: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất? 

 1. Một điểm và một đường thẳng  
 2. Ba điểm 
 3. Bốn điểm  
 4. Hai đường thẳng cắt nhau.

Câu 9: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đó?

A. 1                             B. 2                           C. 4                               D. 3

Câu 10: Cho 10 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng khác nhau tạo nên từ 2 trong 10 điểm trên: 

A. 90                           B. 20                         C. 45                             D. 30

Câu 11: Trong mp Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 2x – y + 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến (1; 3)v  là: đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

 1. 2x – y = 0             
 2. 2x – y – 4 = 0         
 3. 2x – y – 6 = 0          
 4. 2x – y + 4 = 0

Câu 12: Cho M( 3 ; 0 ) Phép quay tâm O góc quay 900 biến điểm M thành điểm M’ có tọa độ là: 

A. (0 ; – 3 )                                  B. (– 3 ; 0)  

B. ( 3 ; 0)                                     D. ( 0 ; 3 )

Câu 13: Trong mp Oxy cho M(-4; 3). Ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -3 là:

A. (12;-9)                               B. (-9;12)

C. (-7;0)                                D. (-12;-9)

Câu 14: Trong mp Oxy cho(2; 1)v  và điểm M(2; 7). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến v là: 

 1. (4;8)  
 2. (4;6)  
 3. (0; 8)  
 4. (4; -7);

Câu 15: . Hình chóp S.ABCD có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 6                         B. 3                              C. 4                                D. 5

Câu 16: Trong mp Oxy cho điểm M(1; -4). Ảnh của điểm M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay 1800 và phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 là: 

 1. (-2 ; 8)  
 2. (8; -2)  
 3. (-8 ; 2)  
 4. (2; -8)

Kết luận

Bài viết trên đây chúng tôi đã nêu ra cho bạn những kiến thức trọng tâm của học kỳ 1 lớp 11 môn Toán. Để quá trình ôn luyện của bạn đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi đã gửi đến bạn đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word. Chúc bạn có kỳ ôn thi đạt được kết quả tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *