đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án

Gợi ý tham khảo: Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 – Chương 1, 2 có đáp án

Học Tập

Vật lý được đánh giá là môn học của sự tư duy, và hiện đang là một trong những môn học trọng điểm để thi tốt nghiệp và thi Đại học. Do đó để giúp các bạn học sinh củng cố tốt kiến thức môn Vật lý lớp 12, chúng tôi sẽ đưa ra đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 chương 1 2 có đáp án để bạn ôn tập lại kiến thức chủ điểm từ đầu.

Nhắc lại các chủ đề của chương 1, 2 môn Vật lý lớp 12.

Việc tóm tắt lại các chủ đề của từng chương môn học sẽ giúp bạn tư duy bài hiệu quả hơn. Đồng thời giúp nâng cao trí nhớ và gợi mở nhanh các kiến thức đã học qua.

Trong chương 1 môn Vật lý lớp 12: Dao động cơ sẽ gồm có 5 chủ đề khác nhau:

– Chủ đề 1: Đại cương về dao động điều hòa.

– Chủ đề 2 là: Con lắc lò xo.

– Chủ đề 3 là: Con lắc đơn.

– Chủ đề 4 là: Dao động tắt dần – Dao động duy trì – Dao động cưỡng bức – Hiện tượng cộng hưởng.

– Chủ đề 5 là: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

Trong chương 2 môn Vật lý lớp 12: Sóng cơ và sóng âm sẽ gồm có 3 chủ đề:

– Chủ đề 1 là: Sóng cơ và sự truyền sóng.

– Chủ đề 2 là: Giao thoa sóng – Sóng dừng.

– Chủ đề 3 là: Sóng âm.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 – Chương 1, 2 có đáp án.

Để giúp các bạn học sinh củng cố tốt kiến thức về dao động vật lý và sóng cơ, sóng âm trong chương 1, 2 môn vật lý 12. Chúng tôi sẽ đưa ra đề kiểm tra 1 tiết tổng hợp kiến thức của 2 chương học này.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 1, 2.

Câu 1: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ). Vậy gia tốc của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

A. amax = Aω2.  B. amax = 2Aω   C. amax = Aω.    D. amax= A2ω.

Câu 2: Khi một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí biên thì vật sẽ có:

Vận tốc bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại. 

Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc bằng 0.

Vận tốc và gia tốc bằng 0.                                 

Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình là: x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vậy vận tốc của vật khi t = 3(s) là:

A. 5π (cm/s).     B. – 5π (cm/s).      C. 2,5(cm/s).          D. -2,5 (cm/s).

đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp ánCâu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(5πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ là x = 2,50 (cm) lần thứ 2018 là:

403,60 (s). B. 403,53 (s).    C. 807,20 (s).   D. 806,87 (s).

Câu 5: Xét có một con lắc lò xo có dao động điều hòa theo phương ngang. Vậy khi vật đó đi từ vị trí biên về vị ví cân bằng thì vật có:

Động năng, thế năng đều giảm.                        

Động năng giảm, thế năng tăng.

Động năng tăng, thế năng giảm.                          

Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 6: Có một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, và lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng là 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Vậy nếu lấy π2 = 10 thì dao động của con lắc có chu kì là bao nhiêu?

2,5 (s).   B. 0,01(s).   C. 0,4(s).             D. 45π (s).

Câu 7: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 200g, dao động điều hòa theo phương ngang trên một quỹ đạo thẳng dài 10 cm và tần số góc 10 rad/s. Vậy cơ năng của vật dao động này là:

0,025 (J).    B. 106 (J).      C. 0,1 (J).        D. 250 (J).

Câu 8: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài của con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Thì khi đó chiều dài của con lắc là:

tăng 4 lần.  B. giảm 4 lần.     C. tăng 2 lần.   D. giảm 2 lần.

Câu 9: Dao động của con lắc đồng hồ là dao động gì?

Dao động cưỡng bức. 

Dao động tắt dần.      

Dao động điều hòa.

Dao động duy trì.

Câu 10: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là không đúng?

Dao động duy trì có chu kỳ bằng dao động riêng của con lắc.

Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn.

Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Câu 11: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, và có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm và lệch pha nhau một góc. Vậy dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng?

A. 14 (cm).         B. 12,2 (cm).          C. 11,5 (cm).      D. 7,2 (cm).

Câu 12: Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào?

Rắn, lỏng và chân không.      

Khí, rắn và chân không.  

Rắn, lỏng và khí.     

Rắn và bên trên bề mặt chất lỏng.đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2 có đáp án

Câu 13: Đặc điểm tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường nào sau đây là đúng?

Vrắn >  Vkhí  >  Vlỏng.                                                   

Vrắn >  Vlỏng  >  Vkhí.

Vkhí >  Vlỏng  >  Vrắn.                              

Vkhí >  Vrắn  >  Vlỏng.

Câu 14: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường, và hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng sẽ dao động

A. cùng pha.   B. ngược pha.         C. lệch pha π/2   D. lệch pha π/4

Câu 15: Khi một sóng cơ truyền từ nước ra không khí, thì sóng cơ đó có?

Tần số tăng, vận tốc truyền sóng giảm.   

Tần số giảm, vận tốc truyền sóng giảm.

Tần số không đổi, vận tốc truyền sóng tăng.      

Tần số không đổi, vận tốc truyền sóng giảm.

Câu 16: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình: u = 5cos(6πt – πx) (cm), c t đo bằng s, x đo bằng m. Vậy bớc sóng của sóng cơ là?

A. 1 (m).         B. 1(cm).       C. 2 (m).       D. 2 (cm).

Câu 17: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha. Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu là?

A. d2 – d1 = kλ/2.                       B. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.

C. d2 – d1 = kλ.                           D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4.

Câu 18: Dây AB căng nằm ngang dài 2m và hai đầu A và B cố định. Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên dây với tần số f, ta thấy trên dây AB thấy có 9 nút sóng (kể cả 2 đầu A, B). Bước sóng trên dây là?

A. 2m.          B. 1m.                C. 0,5m.        D. 0,75m.

Câu 19: Một sợi dây đàn hồi và hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Vậy muốn trên dây có 6 bụng sóng thì tần số sóng trên dây?

A. 16 (Hz).        B. 24 (Hz).           C. 25 (Hz).            D.  (Hz).

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1, 2 Vật lý 12.

1 – A; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – C; 6 – C; 7 – A; 8 – B; 9 – D; 10 – C.

11 – D ; 12 – C; 13 – B; 14 – A; 15 – D; 16 – C; 17 – B; 18 – C; 19 – B.

Trên đây là kiến thức trọng tâm trong chương 1, 2 môn Vật lý 12. Cùng với đó là đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 chương 1 2 có đáp án mà bạn có thể tham khảo. Qua đó củng cố kiến thức tốt hơn cho những chủ điểm môn học tiếp theo thêm suôn sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *