đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2

Đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2 có đáp án cho học sinh ôn luyện

Học Tập

Bộ đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2 dưới đây được chọn lọc kỹ càng, xây dựng đề cương ôn luyện theo thông tư 22. Giúp các em học sinh củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho bài thi cuối học kì 2 cuối năm đạt kết quả cao nhất. Đồng thời đây cũng là căn cứ tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi cuối học kì 2 cho các em học sinh.

Đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2 có đáp án

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng nhất với các câu hỏi dưới đây

a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn khi nào

1954

1959

1960

1975

b) Hình thức đấu tranh của nhân dân Việt Nam sau Đồng khởi là:

Đấu tranh chính trị

Đấu tranh vũ trang

Đấu tranh tư tưởng

Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trangđề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2

c) Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

Liên Xô

Trung Quốc

Cu Ba

Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B.

A   B
Lễ kí Hiệp định Pa-ri  

 

1 – 12 – 1972
Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập   27 – 1- 1973
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội   25 – 4 – 1976
    30 – 4 – 1975

Câu 3. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện?

Câu 4. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2

a) Châu Âu nằm ở:

Phía tây châu Á

Phía đông châu Á

Phía bắc châu Á

Phía nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Châu Đại Dương

Châu Mĩ

Châu Phi

Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

Ấn Độ Dương

Bắc Băng Dương

Đại Tây Dương

Thái Bình Dương

d) Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

Thái Lan, Lào, Campuchia.

Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:.

Châu Á có số dân ……………………………………….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2

Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực ?

Đáp án Đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối học kì 2

Môn Lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Thứ tự chọn đáp án đúng là B-D-A, đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3. (1 điểm)

– Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

– Quân ta đã chiến thắng hoàn toàn các trận đánh, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, ghi sử sách trang vàng góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thành công vẻ vang.đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Thứ tự chọn đáp án đúng nhất A- C- D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0.25 điểm

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng màu mỡ và có khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho ngành nông nghiệp phát triển.

Câu 8. (1 điểm)

– Học sinh viết được khoảng đoạn văn có 3 câu có nội dung phù hợp thể hiện đúng nội dung câu hỏi được 1đ.

Kết luận

Với bộ đề cương khoa sử địa lớp 5 cuối kì 2 có đáp án trên đây. Hy vọng giúp các em học sinh có thể tổng hợp khối kiến thức khổng lồ trong những năm học của lớp 5. Từ đó có thể làm bài tốt cho kì thì chuyển cấp thuận lợi nhất với kết quả học tập cao nhất. Đồng thời với bộ đề cương này hy vọng các thầy cô giáo có thể sử dụng làm căn cứ ra nhiều bộ đề cương khoa sử địa mới mẻ hơn. Giúp các em có hứng thú hơn trong học tập và rèn luyện kiến thức vững chắc nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *