Công Nghệ Tin Giáo dục

Website của 70 trường ĐH-CĐ Việt Nam

Nhằm cung cấp cho thí sinh nắm rõ hơn về trường mình tham gia theo học, chúng tôi xin cung cấp những website của 70 trường ĐH-CĐ tại Việt Nam.

Thông qua trang web của mình, nhà trường sẽ giới thiệu thông tin về các điều kiện đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh hằng năm, tình hình tốt nghiệp và việc làm của sinh viên.

Dưới đây là địa chỉ website của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam:

Miền Bắc:

1 ĐHQG Hà Nội http://www.vnu.edu.vn

2 HV Tài chính www.hvtc.edu.vn

3 HV Quan hệ quốc tế www.iir.edu.vn

4 Học viện Ngân hàng www.hvnh.edu.vn

5 HV Công nghệ Bưu chính viễn thông www.ptit.edu.vn

6 ĐH Y Hà Nội www.hmu.edu.vn

7 ĐH Xây dựng www.dhxd.edu.vn

8 ĐH Y tế Công cộng www.hsph.edu.vn

9 Khoa CNTT – ĐH Thái Nguyên www.cntt.dhtn.edu.vn

10 ĐH Thuỷ lợi http://www.hwru.edu.vn

11 ĐH Thương mại www.vcu.edu.vn

12 Viện ĐH Mở Hà Nội www.dhm.hnou.edu.vn

13 ĐH Sư phạm Hà Nội www.dhsphn.edu.vn

14 Đại Học Bách Khoa Hà Nội http://www.hut.edu.vn

15 Đại Học Kiến trúc Hà Nội http://www.hau.edu.vn

16 ĐH Nông nghiệp 1 www.hau1.edu.vn

17 ĐH Kinh tế quốc dân www.neu.edu.vn

18 ĐH Ngoại thương www.ftu.edu.vn

19 ĐH Y Thái Bình www.tbmc.edu.vn

20 ĐH Ngoại ngữ Hà Nội www.cfl.vnu.edu.vn

21 ĐH Mỏ địa chất http://www.humg.edu.vn

22 ĐH Thể dục Thể thao 1 http://www.upes1.edu.vn

23 ĐH Hàng Hải http://vimaru.edu.vn

24 ĐH Giao thông vận tải www.uct.edu.vn

25 ĐH Lâm nghiệp http://dhlamnghiep.org

26 ĐH Dược Hà Nội www.dhtsnt-edu.com.vn

27 ĐH Văn hóa Hà Nội http://www.huc.edu.vn/

28 Phân viện Báo chí Tuyên truyền http://ajc.edu.vn

29 ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên http://www.utehy.edu.vn

30 ĐH Hải Phòng www.dhhp.edu.vn

31 ĐHDL Quản lí kinh doanh HN www.hubm.tech.nu

32 ĐHDL Phương Đông www.daihocphuongdong.edu.vn

33 ĐHDL Thăng Long www.dhthanglong.com

34 ĐHDL Hải Phòng www.hpu.edu.vn

35 CĐ Sư phạm Hà Nội www.cdsphn.net

36 CĐ Công nghiệp Hà Nội www.hic.edu.vn

37 CĐ Y tế Nam Định www.Simsi.org.vn

38 CĐ Kỹ thuật Y tế 1 www.tktyt1haiduong.edu.vn

39 CĐ SP Kỹ thuật Nam Định www.spkt2.net

Miền Trung

40 ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) http://www.hdu.edu.vn

41 ĐH Vinh www.vinhuni.edu.vn

42 ĐH Huế www.hueuni.edu.vn

43 ĐH Đà Nẵng www.ud.edu.vn

44 ĐHDL Duy Tân www.duytanuni.edu.vn

45 ĐH Thuỷ sản www.dhtsnt-edu.com.vn

46 CĐ Lương thực thực phẩm www.geocities.com/truonglttp

47 CĐ Thể dục Thể thao Đà Nẵng www.dncopeas.edu.vn

Miền Nam

48 ĐHQG TP.HCM www.vnuhcm.edu.vn

49 ĐH Khoa học XH&NV – ĐHQG TP.HCM www.hcmussh.edu.vn

50 ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM www.hcmuns.edu.vn

51 ĐH Giao thông vận tải TP.HCM www.hcmutrans.edu.vn

52 ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM http://www.hutech.edu.vn

53 ĐHDL Văn Lang www.vanlanguni.edu.vn

54 ĐH Công nghệ Tôn Đức Thắng www.tut.edu.vn

55 ĐH Kinh tế TP.HCM www.hcmueco.edu.vn

56 ĐH Sư phạm TP.HCM www.hcmupeda.edu.vn

57 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM www.hcmute.edu.vn

58 ĐH Nông lâm TP.HCM www.hcmuaf.edu.vn

59 ĐH Luật TP.HCM www.hcmulaw.edu.vn

60 ĐH Bách khoa TP.HCM www.hcmut.edu.vn

61 ĐH Thể dục thể thao II www.upes2.edu.vn

62 ĐHDL Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM www.huflit.vnn.vn

63 ĐH Mở Bán công TP.HCM www.ou.edu.vn

64 ĐH An Giang www.agu.edu.vn

65 ĐH Cần Thơ www.ctu.edu.vn

66 CĐ Công nghiệp 4 www.incoll4.edu.vn

67 CĐ Tài chính kế toán IV www.tckt4.edu.vn

68 TT ĐT Bồi dưỡng Cán bộ y tế TP.HCM www.utchcmc.org

69 Trường Cán bộ Quản lý GD&ĐT II www.emtc2.edu.vn

70 CĐ Cộng đồng Trà Vinh www.tvcc.edu.vn

Nguồn: dantri.com.vn

Rate this post