Trường đại học Nông Nghiệp và UBND tỉnh Lào Cai trao đổi chương trình hợp tác.

Ngày 04/3/2008, tại Trường Đại học Nông nghiệp I, UBND tỉnh Lào Cai và Nhà trường đã tổ chức họp bàn trao đổii nội dung về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và phát triển nông thôn Lào Cai.

Về phía UBND tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở NN và PTNT, Trung tâm giống Nông Lâm nghiệp và Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía Trường ĐHNN 1, đồng chí Trần Đức Viên – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các khoa, phòng, viện và trung tâm của Trường.

Hai bên đã báo cáo tình hình chung của mỗi bên và tiến hành thảo luận nội dung trao đổi hợp tác nhằm tranh thủ và khai thác thế mạnh của mỗi bên, đảm bảo hai bên cùng có lợi.

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết giữa UBND tỉnh Lào Cai với Trường ĐHNN 1 tại Thông báo số 105/TB-VPUBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian tới, hai bên triển khai một số nội dung hợp tác, cụ thể sau:

  1. Trường ĐHNN 1 hợp tác và giúp tỉnh Lào Cai
  2. Sản xuất giống lai

Hợp tác sản xuất và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống bố mẹ dòng VL20 và một số dòng lúa lai khác, ngô, đậu tương và các tiến bộ KHKT khác cho Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai chủ động tổ chức sản xuất có hiệu quả. Đồng thời, tư vấn và giúp Trung tâm giống nông lâm nghiệp trong quá trình hợp tác nghiên cứu, khảo nghiệm lúa Lai với Công ty Lục Đơn, Tứ Xuyên Trung Quốc.

  1. Về đào tạo

Tổ chức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tại chức cho một số cán bộ đầu ngành, cán bộ tuyến xã, phường của tỉnh; đào tạo trình độ đại học theo địa chỉ (hình thức chính quy, vừa làm vừa học) cho cán bộ ngành nông nghiệp và con em vùng cao, dân tộc thiểu số để phục vụ tại địa phương.

Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp của tỉnh theo nhu cầu chuyên môn.

Phối hợp trong nghiên cứu khoa học, tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học,… nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Lào Cai.

  1. Về khoa học công nghệ
  2. a) Phát triển cây ăn quả địa phương

Khôi phục lại một số giống cây ăn quả đặc sản địa phương như: Một số loại đào, lê và mận Tả Van huyện Sa Pa, mận Hậu Mường Khương; Cây Mận Tam hoa huyện Bắc Hà; Cây có múi (cam, quýt) ở huyện Bảo Yên để vừa nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch gắn với bản sắc dân tộc các địa phương.

Xây dựng quy trình khảo sát, đánh giá, chọn lọc cây đầu dòng phục vụ cho nhân giống, bảo tồn và phát triển một số cây ăn quả địa phương có chất lượng cao như các giống mận: Tam Hoa, Tả Van, Tả Hoàng Ly, Mận Hậu, Lê Xanh, Lê Nâu… để quy hoạch, cải tạo và trồng mới tại một số xã (trọng tâm trước mắt là cải tạo, nâng cao chất lượng mận Tam hoa ở Bắc Hà). Đồng thời, hỗ trợ Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai hoàn chỉnh quy trình khảo nghiệm tiến tới công nhận và nhân rộng giống Lê Tai Nung 6 của Đài Loan tại Lào Cai.

  1. b) Liên kết sản xuất Hoa

Hỗ trợ về kỹ thuật và tham gia hợp tác với Trung tâm giống LNL Lào Cai xây dựng cơ sở sản xuất một số giống hoa theo hướng công nghệ cao tại Lào Cai. Giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư hoặc liên kết sản xuất hoa theo mô hình công nghệ cao tại Lào cai.

  1. c) Phát triển chăn nuôi

Hợp tác và giúp tỉnh Lào Cai thực hiện công tác bảo tồn quỹ gen và phát triển chăn nuôi một số giống gia súc, gia cầm quí của Lào Cai như: Lợn Mường Khương, Gà đen của đồng bào Mông; nâng cao tầm vóc và chất lượng giống trâu Bảo Yên, Bò vàng vùng cao…Đồng thời, giúp một số huyện thực hiện chương trình Sind hoá đàn Bò, Cải tạo đàn Trâu theo các dự án của Bộ NN và của tỉnh đầu tư.

Hỗ trợ ngành nông nghiệp tỉnh xây dựng và thực hiện Dự án Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng bền vững, phù hợp tập quán canh tác của đồng bào vùng cao, dân tộc thiểu số ở Lào Cai trong năm 2008.

  1. Tỉnh Lào Cai hợp tác và giúp Trường ĐHNN 1

Nghiên cứu, bố trí diện tích đất để xây dựng Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao KHCN và du lịch của Trường tại huyện Sa Pa; hỗ trợ các điều kiện khác như: điện lưới, đền bù giải phòng mặt bằng; chỉ đạo UBND huyện Sa Pa để sớm có mặt bằng để xây dựng Trung tâm trên.

Tạo điều kiện tốt nhất để Trường mở các lớp đào tạo trên địa bàn tỉnh và tổ chức cho các lớp sinh viên lên Lào Cai thực tập.

Ghi nhớ chung

Hai bên thống nhất mỗi bên thành lập một đơn vị trực thuộc làm cơ quan đầu mối để bàn bạc các nội dung hợp tác cụ thể, chi tiết (tỉnh Lào Cai giao Sở nông nghiệp quản lý và Trung tâm giống nông lâm nghiệp trực tiếp làm đầu mối về các nội dung chuyển giao KHCN tại Lào Cai; Trường Đại học Nông nghiệp I giao cho Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế làm đầu mối liên hệ với Lào Cai triển khai các nội dung hợp tác). Hàng năm, hai bên gặp nhau giữa Ban Giám hiệu Nhà trường và Thường trực UBND tỉnh.

Rate this post