Hoạt Động Tin Giáo dục

Thông báo ứng tuyển tham dự hội thảo quốc tế dành cho sinh viên của AAACU

Trường ĐH Nông nghiệp 1 nhận được thông báo từ Trường Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học quốc gia Chung Hsing, Đài Loan về việc cử sinh viên của nhà trường tham gia Hội thảo quốc tế về Phát triển Công nghiệp Sinh học (Bio-Industry) và Hội thảo Sinh viên sau đại học. Hội thảo này là một trong những hoạt động của Hiệp hội các Trường ĐH và Cao đẳng Nông nghiệp Châu Á (AAACU) dành cho sinh viên. Bên mời sẽ chỉ trang trải các chi phí về ăn ở, đi lại nội địa trong 5 ngày diễn ra hội thảo đối với các sinh viên tham dự, các chi phí khác thành viên tự túc. Các sinh viên quan tâm có thể tham khảo thông tin trên website của trường và hoàn thiện mẫu đơn theo yêu cầu, sau đó gửi cho khoa để đăng ký.

Đối tượng tham dự: Sinh viên cao học và nghiên cứu sinh; hoặc sinh viên đại học có thành tích học và năng lực xuất sắc.

Số lượng: 01 sinh viên/nghiên cứu sinh

Đề nghị các khoa thông báo, lựa chọn, và gửi danh sách về Phòng KHCN & HTQT trước 11h:00, ngày 13/11/2007 (Hạn chót nhận tờ khai đăng ký tại AAACU là 14/11/2007)

Phòng KHCN&HQTQ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị.

Một số thông tin tham khảo

Rate this post