Thảo luận:Xích Markov
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

theo tôi, Markov chains nên dịch chính xác hơn là chuỗi Markov chứ không phải là xích Markov who cares??? 16:58, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Chuỗi toán học tương đương với “series” trong tiếng Anh rồi nên tôi thấy xích đỡ nhầm hơn.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 17:15, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC) bản thân trong ngành toán (ít nhất là ở HN), chuỗi Markov được sử dụng từ rất lâu và đã coi như trở thành từ chuyên môn. Tôi thấy không có gì nhầm lẫn giữa Markov chains và series ở đây cả vì bao giờ chuỗi cũng đi kèm Markov. who cares??? 17:24, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Không hiểu sao trường Đại học khoa học Tự nhiên Hà Nội và Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội cũng dùng “xích”. Bản chất cái gọi là “chuỗi Markov” khác với chuỗi Fourierhay các chuỗi khác trong toán học, thực tế “chuỗi Markov” giống dãy (toán) hơn. Tuy nhiên chúng ta đã làm trang đổi hướng từ chuỗi Markov đến bài này. Mỗi khi bạn gõ từ “chuỗi Markov” vào ô tìm kiếm, sẽ gặp được bài bạn cần đọc. – Trần Thế Trung | 17:41, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC) ok. who cares??? 17:44, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Nguồn: vi.wikipedia.org

Rate this post