Kinh Nghiệm Học Tập

Giống lợn Piétrain kháng stress được nhập từ Vương quốc Bỉ

Sáng ngày 18/12/2007 tại Hải Phòng, Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn ĐH Nông nghiệp I Hà Nội và Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng đã tiếp nhận 19 lợn giống Piétrain kháng stress từ Công ty Animal Breeding Partners Vương quốc Bỉ.

Số lợn giống nêu trên nằm trong khuôn khổ dự án phát triển lợn Piétrain kháng stress tại Việt Nam giữa 4 đối tác chính:

1. Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn ĐH Nông nghiệp I Hà Nội;

2. Khoa Thú y ĐH Liège Vương quốc Bỉ;

3. Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Hải Phòng – Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng;

4. Công ty Animal Breeding Partners Vương quốc Bỉ.

Rate this post