Đại học Nông nghiệp I và Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Pingtung Đài Loan hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày 6 tháng 11 năm 2007 trường Đại học Nông nghiệp I đã ký thỏa thuận với trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Pingtung Đài Loan hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đại diện ký văn bản phía trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội: TS. Vũ Văn Liết –Phó hiệu trưởng (bên phải);

Đại diện trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Pingtung Đài Loan: TS. Yuan –Kuang Guu- Hiệu trưởng (bên trái).

Hai bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực.

  1. Phát triển chương trình đào tạo giữa hai trường
  2. Trao đổi cán bộ và sinh viên
  3. Hợp tác nghiên cứu và trao đổi khoa học
  4. Trao đổi tài liệu nghiên cứu giảng dạy hai bên cùng quan tâm

Những lĩnh vực tập trung trong thời gian tới là:

  1. Đào tạo và nghêin cứu trong lĩnh vực thú y phòng chống dịch bệnh gia súc – gia cầm, nghiên cứu vác xin phòng chống cúm gia cầm
  2. Đào tạo và nghiên cứu ngành Công nghệ Rau- Hoa và Cảnh Quan
  3. Đào tạo trao đổi ngành công nghệ sinh học
Rate this post