Tin Tức Nông Nghiệp

Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ở đâu? Tìm hiểu về Đại học Nông nghiệp

Là một trong những đơn vị đào tạo đi đầu trong lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp, Đại học Nông nghiệp được rất nhiều bạn thí sinh xét tuyển quan tâm. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ở đâu, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

1. Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ở đâu?

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là một trường đại học chuyên về nông nghiệp đóng ở Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 12 tháng 10 năm 1956, với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Nông Lâm theo quyết định số 53QĐ/NL của Bộ Nông Lâm, đóng tại Văn Điển -Hà Nội . Hiệu trưởng đầu tiên là giáo sư Bùi Huy Đáp, hiệu phó là nhà nông học Lương Định Của. Năm 1959, trường chuyển đến Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.

Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ở đâu? Tìm hiểu về Đại học Nông nghiệp
Trường Đại học Nông nghiệp 1 ở Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội

Từ khi thành lập tới nay, trường đã trải qua các tên gọi Trường Đại học Nông Lâm (từ 1956), năm 1958 trường đổi tên thành Học viện Nông Lâm, năm 1963 trường Học viện Nông Lâm tách thành hai trường Đại học Nông nghiệp và Đại học Lâm nghiệp, năm 1967 trường Đại học Nông nghiệp đổi tên thành Trường Đại học Nông nghiệp I, và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (từ 2008).

 2. Thông tin tổng quan về Trường Đại học Nông nghiệp 1

Lịch sử hình thành và phát triển của trường

  • Giai đoạn 1956 – 1966

Năm 1956, thành lập Trường Đại học Nông lâm theo nghị định số 53/NĐ-NL ngày 12/10/1956 của Bộ Nông Lâm, gồm 03 khoa: Nông học, Chăn nuôi -Thú y, Lâm học; có 5 ngành học, gồm: trồng trọt, cơ khí nông nghiệp, chăn nuôi, thú y và lâm nghiệp. Có 03 phòng Hành chính quản trị, Tổ chức cán bộ và Giáo vụ.

Năm 1958, sáp nhập thêm Viện khảo cứu trồng trọt, Viện khảo cứu chăn nuôi, Phòng nghiên cứu gỗ và lâm sinh để trở thành Học viện Nông Lâm.

  • Giai đoạn 1967 – 1975

Năm 1967, tách thành hai trường đại học Nông nghiệp I và Đại học nông nghiệp II (nay là Đại học Nông lâm Huế) theo Quyết định số 124/CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ. Trường giữ lại tên gọi chính thức là Trường Đại học Nông nghiệp I.

Năm 1968, Trường tách khoa Thủy sản ra để thành lập trường Đại học Thủy sản (nay là Đại học Nha Trang) theo quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ.

  • Giai đoạn 1975 – 1990

Năm 1977, Trường thành lập thêm Khoa Quản lý ruộng đất. Giai đoạn này Trường có 8 khoa với 9 ngành và chuyên ngành.

  • Giai đoạn từ 2001 – 2008

Trường có 13 Khoa, 9 Phòng ban, 13 Viện và Trung tâm, có 29 chương trình đào tạo đại học, 24 chương trình đào tạo sau đại học. Trường đã được Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2005.

  • Giai đoạn 2009 đến nay
Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ở đâu? Tìm hiểu về Đại học Nông nghiệp
Từ năm 2014, Đại học Nông nghiệp đổi tên thành Học viện Nông nghiệp

Ngày 28 tháng 03 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Một số và chuyên ngành đào tạo

  • Khoa Nông học

Khoa Nông học là một trong ba khoa được thành lập đầu tiên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Nông học, tiền thân là Khoa Trồng trọt, được thành lập từ năm 1956. Đến năm 1997 khoa chính thức đổi tên thành Nông học như hiện nay.

  • Khoa Công nghệ Thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm tiền thân là Bộ môn Hóa sinh – Bảo quản chế biến nông sản, đã chính thức đào tạo kỹ sư ngành Bảo quản Chế biến nông sản. Bộ môn năm 1996 được tách ra từ khoa Nông học và là bộ môn trực thuộc nhà trường. Ngày 7 tháng 3 năm 2001, Khoa Công nghệ thực phẩm chính thức được thành.

  • Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Khoa Kinh tế và PTNT là một trong những khoa lớn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập năm 1961 với 5 cán bộ trong một tổ bộ môn do KS Phan Trọng Đỉnh là trưởng bộ môn.

Ngoài ra, trường còn tổ hợp rất nhiều khoa và ngành đào tạo khác như Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Khoa Cơ- điện, Kế toán và Quản trị Kinh doanh, khoa Thú y, khoa Chăn nuôi, khoa Môi trường, khoa Quản lý đất đai…

Trên đây là thông tin tổng quan về Đại học Nông nghiệp. Bài viết hi vọng đã đem đến tin tức hữu ích, giúp bạn tìm hiểu Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ở đâu.

Rate this post