Hoạt Động Tin Giáo dục

Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận tại buổi làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp I

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp I ở trong ngày 28 tháng 11 năm 2007.
THÔNG BÁOKết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp I 

Ngày 28 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp I. Cùng tiếp và làm việc với Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phía nhà trường có Đảng uỷ, các thành viên Hội đồng Khoa học – Giáo dục, các Giáo sư, phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Trưởng các Khoa/Ban và đại diện Hội sinh viên Trường. Tham gia làm việc với Bộ trưởng về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch và Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Sau khi nghe phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Đức Viên – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt một số thành tựu của nhà trường trong những năm vừa qua, đề xuất kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các giáo sư tiến sỹ và cán bộ nhà trường phát biểu đóng góp với Bộ về định hướng phát triển ngành và nâng cao sự hợp tác giữa Bộ và nhà trường trong sự nghiệp phát triển ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập; Bộ trưởng Cao Đức Phát đã phát biểu kết luận một số vấn đề sau đây:

1. Chân thành cám ơn các giáo sư, các thầy cô về những lời nói tâm huyết, chân tình đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các Giáo sư, các thầy cô, bổ sung vào định hướng phát triển và quá trình chỉ đạo sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá rất cao sự đóng góp của nhà trường trong những năm qua, ngoài việc đào tạo nguồn lực cán bộ nông nghiệp cho cả nước còn đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học. Để tạo điều kiện cho các Giáo sư, các thầy cô đóng góp được nhiều hơn đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn cần phải đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa Bộ và nhà trường Bộ giao cho Vụ Khoa học công nghệ làm việc cụ thể với các Phòng, ban của nhà trường để đề xuất một cơ chế hợp lý cho quá trình này.

3. Nông nghiệp nước ta đang đứng trước rất nhiều thách thức và cơ hội, phát triển nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Một trong những nguồn quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ của ngành chính là các trường, trong đó có trường Đại học Nông nghiệp I. Do vậy, đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ nhiều hơn cho hoạt động khoa học công nghệ mà Nhà trường có thế mạnh.

4. Về khoa học công nghệ, Bộ đề nghị các nhà khoa học của Nhà trường quan tâm hơn nữa một số nội dung sau:

– Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo các giống lúa, bao gồm cả lúa thuần và lúa lai theo hướng tăng năng suất và chất lượng cao, chống chịu với các điều kiện bất thuận của môi trường như chịu mặn, chịu hạn, chống chịu sâu bệnh v.v… nhằm góp phần tăng thu nhập cho người trồng lúa và nâng cao khả năng cạnh tranh của lúa gạo nước ta trên thị trường quốc tế, chủ động đối phó với những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp.

– Đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề và phát triển chăn nuôi, đặc biệt là các loài động vật ăn cỏ, chế biến thức ăn và dinh dưỡng gia súc, chọn tạo các giống cỏ có năng suất cao, các loài cây thức ăn gia súc giàu đạm. Tăng cường đào tạo cán bộ thú y chăn nuôi và thú y thuỷ sản, chủ yếu để tăng cường đội ngũ cán bộ thú y ở cơ sở để chủ động phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển thuỷ sản.

– Quan tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển các cây công nghiệp như cao su, cà phê, chè, ca cao; các cây ăn quả, rau, hoa và các nghiên cứu về nhiên liệu sinh học.

– Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến nông sản, bao gồm cả cơ khí hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường nông thôn.

– Nghiên cứu về các vấn đề phát triển nông thôn.

– Để Nhà trường có thể tham gia nhiều hơn trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đề nghị các nhà khoa học của Nhà trường chủ động đề xuất các đề tài gửi về Vụ Khoa học công nghệ theo đúng thời gian quy định để tham gia đấu thầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Vụ Khoa học công nghệ xem xét trình Bộ hình thức đặt hàng một số đề tài khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu của ngành và thế mạnh của Nhà trường; đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định để các nhà khoa học của trường Đại học Nông nghiệp I tham gia nhiều hơn vào việc thực hiện các đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước thuộc Bộ.

5. Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí với các kiến nghị của Nhà trường. Trong thời gian tới Bộ sẽ để Nhà trường tham gia đầy đủ hơn vào các sinh hoạt khoa học và đào tạo của Bộ (hội nghị, hội thảo, giao ban, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, …). Trên thực tế, trường Đại học Nông nghiệp I là một tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn gắn bó mật thiết với các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Nông nghiệp và PTNT. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tạo điều kiện để các thầy cô, CBVC và sinh viên tham gia trực tiếp vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của ngành, như tham gia vào các chương trình chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch bệnh hại cây trồng, …

Về đào tạo, giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ động bàn bạc thống nhất với Nhà trường dự báo nhu cầu nhân lực cho công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn; trước mắt đào tạo cán bộ khoa học ngành Thú y Thuỷ sản và ngành Công nghệ sinh học; đề nghị Nhà trường lựa chọn cán bộ trẻ có đủ năng lực để gửi đi đào tạo ở các nước trong chương trình chung của Bộ.

6. Đối với các dự án cụ thể, giao Vụ Kế hoạch làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao cho Trường Đại học Nông nghiệp I làm chủ đầu tư các dự án giống lúa chất lượng cao, Trại nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản, Bệnh viện Thú y, Trại chăn nuôi, các phòng thí nghiệm, … Đề nghị nhà trường chủ động lập dự án để Bộ xem xét đầu tư.

7. Đề sự hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Trường Đạt học Nông nghiệp I chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, giao cho Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Nhà trường xây dựng quy chế hợp tác và kế hoạch triển khai từng năm. Mỗi năm sẽ tổ chức họp chung giữa Nhà trường và Bộ ít nhất một lần, nhằm kiểm điểm lại công việc đã làm trong năm và thống nhất kế hoạch cho năm tiếp theo.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thông báo để Trường Đại học Nông nghiệp I và các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ biết để triển khai thực hiện.

 

TL BỘ TRƯỞNG

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

PHÓ VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Minh Nhạn

 

Rate this post