Tin Giáo dục

110 suất học bổng sau đại học tại Pháp

“ĐHNN1” – Theo đó, chương trình học bổng của Đại sứ quán Pháp dành cho sinh viên muốn được đào tạo sau đại học chuyên về nghiên cứu – master 2 nghiên cứu (DEA) và tiến sĩ – hay về chuyên môn hóa, tức là master 2 chuyên ngành (DESS).

Ứng viên nộp hồ sơ xin học bổng phải có những giấy tờ sau đi kèm (hồ sơ không đầy đủ sẽ được coi là không hợp lệ và sẽ bị loại):
– Hồ sơ xin học bổng năm 2005 được lấy từ địa chỉ trang web: http://www.ambafrance-vn.org, khai đầy đủ hợp lệ, ký tên kèm sơ yếu lý lịch.
– Giấy khai sinh được dịch và công chứng theo đúng bản gốc.
– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Đề cương nghiên cứu (2-3 trang).

* Chú ý: Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm phải được dịch theo đúng bản gốc tại phòng công chứng nhà nước. Bản dịch của các trường đại học hoặc của các công ty dịch thuật tư nhân sẽ không được chấp nhận.

Mặc dù không nhất thiết phải có trường tiếp nhận khi nộp hồ sơ xin học bổng, nhưng trong đề cương nghiên cứu thí sinh phải nêu rõ chuyên ngành sẽ học tại Pháp (tên trường đại học định theo học, đối với thí sinh học Master 2-DEA hay DESS phải nêu rõ chuyên ngành học, thí sinh làm luận án tiến sĩ phải nêu rõ tên giáo sư phụ trách phòng thí nghiệm nghiên cứu…).

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 21-1-2005.

Trung tâm Thông tin và tư vấn Quốc tế
Rate this post